Nadzorni svet
Predsednik
HUDEJ Zvone
Člani
MOHOROVIČ Simon
Hruševo 128
Dobrova 1356
POČIVAVŠEK Ciril
Pohorska ulica 17
Celje 3000