Nadzorni odbor
Predsednik
MEŠKO Gorazd
Člani
GABOR Robert
KLEPEC Jure
Nadomestni člani
GRIČNIK Stanislav
DOGŠA Gorazd