Seznam pooblaščenih oseb
Na podlagi 319. člena Zakona s splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) Judo zveza Slovenije objavlja SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU:
1. GABROVEC Bogdan, predsednik JZS, odloča v vseh upravnih postopkih
2. KRAŠOVEC DARKO, član JZS, vodi upravne postopke o zahtevah za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc za delo v športu
Trenerska komisija
Predsednik
KOS ZORAN
Člani
SRAKA VUKOVIĆ RAŠA
JEREB Sašo
CUK Štefan
SEDEJ Aljaž

Sodniška komisija
Predsednik
ŠINDIČ Sašo
Člani
OČKO Franc
POZVEK Emil

Tekmovalna in antidoping komisija
Predsednik
CUK Štefan
Člani
BILIČ Miro
ŽELEZNIK Stojan
ŠTANGAR ANJA
PERŠA JAN

Komisija za pasove
Predsednik
VUZEM Branko
Člani
KOŠAK MIHAEL
NAREKS Petra
MESARIČ Robert
KOVAČ Mojmir
FATUR Rajko
Komisija za kate
Predsednik
KOJC Robert
Člani
KOVAČ Mojmir
MESARIČ Robert
KRAŠEVEC Darko
Komisija za razpise
Predsednik
KOJC Robert
Člani
RUDAŠ Katja
POVH Katja

Komisija za veteranski judo
Predsednik
LEŠČAK Filip
Člani
PIRNAR Damjan
VOGRINEC DEJAN
MASTNAK Željko
ŠKRUBEJ Uroš
KRAMAR Stojan

Komisija za akte
Člani
KRAŠEVEC Darko
MURKO Franjo

IT komisija
Predsednik
ŽELEZNIKAR Mitja
Člani
LEMEŽ Nik
MESARIČ Robert
KOS Marko

Komisija za odnose z mediji in javnostjo
Predsednik
MURKO Jure
Člani
KOŠEC Žiga
ZORMAN Sabina

Komisija za priznanje in nagrade
Predsednik
TRAMŠEK Ernest
Člani
LAMPE Nuša
SAJE DARKO
KNAFELC Ivan

Uredniški odbor revije Slovenski judo
Glavni urednik
GALUF Lovrencij
Odgovorni urednik
MURKO Franjo
Člani
MEŠKO Gorazd
GRDADOLNIK Nika
SAJE Simona

Komisija za inkluzivni judo
G-judo
Predsednik
JERKOVIČ Jana
Člani
PESTOTNIK Tina
VERDEL Timotej
GOSTENČNIK Aljaž
Odbor za vključevanje vseh v judo
Predsednik
ŠOMEN Darij
Člani
MEŠKO Gorazd
PEČNIKAR-OBLAK Viktorija
ANTOLINC Mojca

Komisija za marketing
Predsednik
GALUF Lovrencij
Člani
YANKOVSKYY Ruslan
ŽOLNIR JUGOVAR Urška
MURKO Franjo

Komisija za množičnost
Predsednik
KOVAČ Mojmir
Člani
MIHALJEVIĆ Tomo
MARKOVIČ Darko
ZORMAN Sabina

Komisija za zasebno varovanje
Predsednik
UDOVČ Bojan
Člani
BLAŽIČ Rudi
RUDOLF Majcen
SEDEJ Aljaž