Seznam pooblaščenih oseb
Na podlagi 319. člena Zakona s splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) Judo zveza Slovenije objavlja SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU:
1. MUŠIČ DARKO, predsednik JZS, odloča v vseh upravnih postopkih
2. KRAŠOVEC DARKO, član JZS, vodi upravne postopke o zahtevah za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc za delo v športu
Trenerska komisija
Predsednik
KOS ZORAN
Lendavska ulica 17
Murska Sobota 9000
Člani
SRAKA VUKOVIĆ RAŠA
Novakova ulica 1
LJUBLJANA 1108
JEREB Sašo
Kosovelova
ŽIRI 4224

Sodniška komisija
Predsednik
ŠINDIČ Sašo
Puhova ulica 14
Ljubljana 1000
Člani
OČKO Franc
Proti jezam 65
Slovenska Bistrica 2310
POZVEK Emil
Kamnica 77
Dol pri Ljubljani 1262

Tekmovalna in antidoping komisija
Predsednik
SEDEJ Aljaž
Cesta Andreja Bitenca 31
Ljubljana 1000
Člani
VRBANČIČ Aleš
Jana Baukarta 11
LJUTOMER 9240

Komisija za pasove
Predsednik
VUZEM Branko
Bratov Učakar 48
LJUBLJANA 1001
Člani
LAMPE Nuša
Jakčeva ulica 40
Ljubljana 1000
FATUR Rajko
Babškova pot 53
Škofljica 1291
Tajnik

Komisija za G judo
Predsednik
PEČNIKAR-OBLAK Viktorija
Sneberska cesta 166c
Ljubljana - Polje 1260
Člani
KOLBL KROKAR Jaka
Kočna 12b
Blejska Dobrava 4273
KOS ZORAN
Lendavska ulica 17
Murska Sobota 9000
ŠOMEN Darij
Grintovec 3/a
ŠMARJE PRI KOPRU 6274

Komisija za kate
Predsednik
ALBREHT Igor
Ulica Bogomira Magajne 12
Izola - Isola 6310
Člani
MESARIČ Robert
Gozdarska cesta 49
Mislinja 2382
MESARIČ David
Gozdarska cesta 49
Mislinja 2382

Komisija za veteranski judo
Predsednik
LEŠČAK Filip
Na Jožefu 27
Slovenska Bistrica 2310
Člani
KRAMAR Stojan
Dogoška cesta 82
Maribor 2000

Komisija za akte
Predsednik
JERMAN Metod
Krka 3a
NOVO MESTO 8000
Člani
UDOVČ Bojan
Sredma 100
Bresternica 2354
ANTOLINC Matjaž
Kuraltova ulica 4
Maribor 2000
RANKEL Gregor
Litostrojska Cesta 27
Ljubljana 1000

Komisija za odnose z mediji in javnostjo
Člani
MURKO Franjo
Meškova ul.8
SLOVENJ GRADEC 2380
ŠUŠTER Dean

Komisija za priznanje in nagrade
Predsednik
TRAMŠEK Ernest
Člani
BLAŽIČ Rudi
Grizoldova ulica 42
Maribor 2000
FATUR Rajko
Babškova pot 53
Škofljica 1291

Uredniški odbor revije Slovenski judo
Predsednik
GRDADOLNIK Nika
Kašperjeva 27
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2204
Člani
MURKO Franjo
Meškova ul.8
SLOVENJ GRADEC 2380
ČUŠ Vlado
Ciril - Metodov drevored 9
Ptuj 2250
FEKONJA Blaž
Javornik 40

Komisija za marketing in projekte
Predsednik
MLINAR Gregor
Pot na Rovt 11
ŽIRI 4224
Člani
OČKO Jasmina
Laporje
LAPORJE 2318
STARČEK Simon
Ciril - Metodov drevored 17
Ptuj 2250