Izvršilni odbor
Predsednik
GALUF Lovrencij
Podpredsednika
ŽOLNIR JUGOVAR Urška
MAROŠEK Borut
V.D. Generalnega sekretarja
OČKO Franc
Člani IO
MOHOROVIČ Simon
PLUT Boris
PEČNIKAR-OBLAK Viktorija
REGINA Natalija
JEREBIC Iztok
VRBANČIČ Aleš
TRAMŠEK Ernest
JENUŠ Mitja
VUZEM Branko
ROžAC Dorjan