Izvršni odbor
Predsednik
GALUF Lovrencij
Ulica v Zadrže 20
Šmarje pri Jelšah 3240
Podpredsednik
ŽOLNIR Urška
Pernovo 1a
Žalec 3310
MAROŠEK Borut
Podgorska cesta 127
Slovenj Gradec 2380
V.D. Generalnega sekretarja
OČKO Franc
Proti jezam 65
Slovenska Bistrica 2310
Člani IO
MOHOROVIČ Simon
Hruševo 128
Dobrova 1356
PLUT Boris
Sadinja vas 35
LJUBLJANA-DOBRUNJE 1261
PEČNIKAR-OBLAK Viktorija
Sneberska cesta 166c
Ljubljana - Polje 1260
REGINA Natalija
Gradišče nad Pijavo Gorico
Škofljica 1291
JEREBIC Iztok
kmečka 39
BELTINCI 9231
VRBANČIČ Aleš
Jana Baukarta 11
LJUTOMER 9240
TRAMŠEK Ernest
JENUŠ Mitja
Kramarjeva ulica 1
Maribor 2000
VUZEM Branko
Bratov Učakar 48
LJUBLJANA 1001
ROžAC Dorjan
Oktobrske revolucije 7
6310 Izola