Selektorji reprezentanc
Strokovni direktor
FABJAN Marjan
Lopata 12
Celje 3000