Name JUDO KLUB SLOVENSKE KONJICE
Addres Vešenik 19c, Slovenske Konjice
E-mail judoklubslovenskekonjice@gmail.com
Website