# KLUB 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 JESENICE 1 1
2 Una Bihač 1
3 KOPER 1 1