# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Nemčija 2 3 1 1
2 Italija 1 1 1 1 1
3 Hrvaška 1 1 1
4 Srbija 1 1 1
5 Poljska 1 1
6 Portugalska 1 1
7 Gruzija 1 1
8 Azerbajdžan 1
9 Turčija 2 1
10 Nizozemska 1 1 1
11 Madžarska 1 1 1
12 Rusija 1 1 1
13 Ukrajina 1 1
14 Francija 1 1
15 Kosovo 1
16 Velika Britanija 1
17 Španija 2
18 Moldavija 1
19 Belgija 1
20 Avstrija 1
21 Izrael 3
22 Slovenija 1
23 Latvija 1