JZS podpisala sporazum z Nogometno zvezo Slovenije
24.11.2022 Jure Murko
Družbena odgovornost in promocija zdravega načina življenja

Judo zveza Slovenije (JZS) in Nogometna zveza Slovenije (NZS) sta 24.11.2022 v prostorih NZS podpisali dogovor o sodelovanju.

Zvezi prepoznavata skupne interese na področjih družbene odgovornosti in promociji zdravega načina življenja.

V ta namen bosta zvezi sodelovala v vnaprej dogovorjenih skupnih izobraževalnih, promocijskih in družbeno odgovornih aktivnostih v okviru namenov in ciljev, znotraj katerih delujeta. Posebna pozornost bo namenjena področju razvijanja osnovnih veščin motorike gibanja, zagotavljanja pogojev in okolja za vključevanje ranljivih skupin v šport ter njihove integracije v družbeno okolje.

Memorandum sta podpisala predsednik Judo Zveze Slovenije Lovrencij Galuf in Generalni sekretar NZS Martin Koželj.