4. Festival juda za vse Jože Škraba v Murski Soboti
02.12.2021 Jure Murko
Več kot 25 let inkluzivnega juda v Sloveniji

Slovenski judo klubi, združeni v JZS, že več kot 25 let poleg večinske vključene populacije vseh starostnih in socialnih kategorij skrbijo za otroke z motnjami avtističnega spektra, za žrtve raznoraznih zlorab, ki jih s pomočjo vadbe juda ponovno vključujejo v skupnosti. V naših klubih vadijo osebe s cerebralno paralizo, osebe z Downovim sindromom, intelektualno in telesno ovirani, razvili pa smo tudi program vadbe za osebe s težavami v duševnem zdravju, kar je zagotovo evropski unikum. Kmalu pa bo v slovenskih klubih ali v dnevnih centrih za starostnike po Sloveniji organizirana tudi rekreativna vadba juda za njih.

Organiziramo skupne inkluzivne športne dogodke - državna prvenstva »Festival juda za vse Jože Škraba« - kjer tekmujejo na istem dogodku različne skupine tekmovalcev. Dogodki so socialno bogati, pripravljamo jih skupaj z lokalno skupnostjo, institucijami, društvi, umetniki ipd. Na njih vabimo tudi veterane juda iz lokalnega okolja ter inkluzivne judo klube iz tujine.

Festival Juda Jože Škraba se vzpostavlja kot najpomembnejši državni dogodek na področju športne inkluzije. Dogodek demonstrira povezanost, socialno vključenost in medgeneracijsko sodelovanje. Je odlično obiskan in toplo sprejet med ljudmi v lokalnih skupnostih in v slovenski politiki.

Letošnji osrednji nacionalni inkluzivni dogodek, 4. Festival juda za vse Jože Škraba, pripravljamo v Murski Soboti, 11. 12. 2021., v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, Občino Beltinci, Zvezo Romov Slovenije, Judo klubom Štorkljice Judo klubom Klima center Tratnjek, Lions klubi Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava - Lendva ter mnogimi društvi, institucijami in posamezniki. Gre za trojno državno prvenstvo inkluzivnih judoistov, veteranov in ekip.